کلید دوطرفه سکومک

کلید دوطرفه سکومک

کلید های دوطرفه سکومک همانطور که از نامشان پیداست وظیفه آنها چنج کردن دو ورودی برق آن است.  در یک ساختمان برق شهری در مواقع عادی و برق ژنراتور در مواقع قطعی برق شهر استفاده میشود. این کلید وظیفه چنج کردن این دو ورودی برق را دارد. که میتوان به کلید چنج اور و کلید برق شهر برق ژنراتور و کلید دو طرفه نام برد. این کلیدها در دو نوع دستی (Sircover) و اتوماتیک (ATyS) و از شدت جریان ۱۲۵ الی ۳۲۰۰ آمپر تولید و عرضه می گردند.

کاتالوگ کلید دوطرفه سکومک