سرکابل چپقی ASIA SAFE

سرکابل چپقی ASIA SAFE

سرکابل چپقی ASIA SAFE (جدا شونده)  که با نام تجاری ASIA SAFE نیز شناخته می شوند. به شکل تی (Tee), زانویی/چپقی (Elbow) و مستقیم (Straight) تولید می شوند. جهت اتصال کابل ها به تجهیزاتی همچون ترانسفورماتورها, سوئیچ ها, موتورها و اتصالات مجهز به بوشينگ هاي قطع بار در شبکه های فشار متوسط تا حداکثر ولتاژ ۳۶ کیلوولت و شدت جریان ۶۳۰ آمپر به کار می رود. کليه اجزا اين سرکابل به صورت يکپارچه در يک قطعه قرار دارد. اين امر موجب سهولت در نصب آنها ميگردد. همچنین درصورتی که از تجهیزات انشعابی مخصوصی استفاده شود. می تواند جهت اتصال کابل به کابل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کاتالوگ سرکابل چپقی ASIA SAFE