سرکابل فشاری سلپک

سرکابل فشاری سلپک

 در سرکابل های فشاری سلپک تمام قسمت ها از لاستیک سیلیکون با گرید بالا ساخته شده اند. هسته های کنترل کننده میدان های الکتریکی که مخروطی شکل هستند. که در داخل این روکش ها جاسازی شده اند. این هسته ها از لحاظ شکل فضایی و ضخامت به دقت محاسبه شده اند. تا اطمینان حاصل گردد که هر گونه میدان الکتریکی در ولتاژهای بالا می تواند مهار شود.

محصولات دیگر سلپک