021 88808675 021 88807348

کلید دوطرفه سکومک

کلید دوطرفه سکومک

کلید های دوطرفه سکومک همانطور که از نامشان پیداست وظیفه آنها چنج کردن دو ورودی برق آن است.  در یک ساختمان برق شهری در مواقع عادی و برق ژنراتور در مواقع قطعی برق شهر استفاده میشود. این کلید وظیفه چنج کردن این دو ورودی برق را دارد. که میتوان به کلید چنج اور و کلید برق شهر برق ژنراتور و کلید دو طرفه نام برد. این کلیدها در دو نوع دستی (Sircover) و اتوماتیک (ATyS) و از شدت جریان 125 الی 3200 آمپر تولید و عرضه می گردند.

کلید دوطرفه سکومک

محصولات دیگر سکومک