کلید های دوطرفه سکومک همانطور که از نامشان پیداست وظیفه آنها چنج کردن دو ورودی برق آن است.  در یک ساختمان برق شهری در مواقع عادی و برق ژنراتور در مواقع قطعی برق شهر استفاده میشود. این کلید وظیفه چنج کردن این دو ورودی برق را دارد. که میتوان به کلید چنج اور و کلید برق شهر برق ژنراتور و کلید دو طرفه نام برد. این کلیدها در دو نوع دستی (Sircover) و اتوماتیک (ATyS) و از شدت جریان 125 الی 3200 آمپر تولید و عرضه می گردند.