دستگاه پاورمیتر سکومک L40 یک ابزار اندازه گیری چندمنظوره برای استفاده در شبکه های فشار ضعیف و متوسط می باشد. که قابلیت اندازه گیری و نمایش کمیت های توان و انرژی را دارد.