نوار برق تری ام که با نام تجاری اسکاچ (®Scotch) شناخته می شوند. در مدل ها و خصوصیات متفاوتی تولید و عرضه می گردند. محافظت کابل در برابر آرک و جرقه های الکتریکی.
اشعه UV، فرسایش، رطوبت، مواد شیمیایی و درجه حرارت های بسیار بالا.