مفصل سرد نکسانز Nexans 36CSJ جهت اتصال دو کابل تک رشته با هادی مس یا آلومینیویم و عایق پلیمری (XLPE/EPR) است. به منظور ادامه کابل کشی و همچنین گرفتن انشعاب تا حداکثر ولتاژ 36 کیلوولت بکار می رود.
از خصوصیات این محصولات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مفصل سرد نکسانز