مفصل سرد نکسانز Nexans 24CSJ-S جهت اتصال دو کابل تک رشته با هادی مس یا آلومینیویم و عایق پلیمری (XLPE/EPR) به منظور ادامه کابل کشی و همچنین گرفتن انشعاب تا حداکثر ولتاژ 24 کیلوولت بکار می رود. این مفصل بدلیل ابعاد کوچکتر در مکان هایی که محدودیت فضا وجود دارد استفاده می شود.


از خصوصیات این محصولات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مفصل سرد نکسانز