مفصل حرارتی تک رشته Nexans GTS1 جهت اتصال دو کابل تک رشته با هادی مس یا آلومینیویم بکار می رود. عایق پلیمری (XLPE/EPR) تا حداکثر ولتاژ 36 کیلوولت است.
از خصوصیات این محصول می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

مفصل حرارتی تک رشته