021 88808675 021 88807348

محصولات ضد انفجار سیاگ

محصولات ضد انفجار سیاگ

کمپانی سیاگ یکی از قدیمی ترین شرکت های تولید کننده محصولات ضد انفجار است. که همواره برای نوآوری، کیفیت، عملکرد و تنوع بالای تولیداتش شناخته می شود. محصولات ضد انفجار سیاگ از نظر مقاومت شیمیایی و ایمنی بالاترین امتیاز را به خود اختصاص می دهند. توانایی استفاده در مناطق پرخطر شامل ZONE 1&2 / ZONE 21&22 را دارا می باشند.

محصولات ضد انفجار سیاگ