021 88808675 021 88807348

سرکابل چپقی یوروملد

سرکابل چپقی یوروملد

سرکابل های جدا شونده یوروملد که به شکل تی (Tee), زانویی/چپقی (Elbow) و مستقیم (Straight) تولید می شوند. جهت اتصال کابل ها به تجهیزاتی همچون ترانسفورماتورها, سوئیچ ها, موتورها و اتصالات مجهز به بوشينگ هاي قطع بار در شبکه های فشار متوسط تا حداکثر ولتاژ 42 کیلوولت و شدت جریان 2500 آمپر به کار می رود. کليه اجزا اين سرکابل به صورت يکپارچه در يک قطعه قرار دارد. که اين امر موجب سهولت در نصب آنها ميگردد. همچنین درصورتی که از تجهیزات انشعابی مخصوصی استفاده شود. می تواند جهت اتصال کابل به کابل نیز مورد استفاده قرار گیرد.

کاتالوگ سرکابل چپقی یوروملد

سرکابل چپقی یوروملد