021 88808675 021 88807348

سرکابل فشاری سلپک

سرکابل فشاری سلپک

 در سرکابل های فشاری سلپک تمام قسمت ها از لاستیک سیلیکون با گرید بالا ساخته شده اند. هسته های کنترل کننده میدان های الکتریکی که مخروطی شکل هستند. که در داخل این روکش ها جاسازی شده اند. این هسته ها از لحاظ شکل فضایی و ضخامت به دقت محاسبه شده اند. تا اطمینان حاصل گردد که هر گونه میدان الکتریکی در ولتاژهای بالا می تواند مهار شود.

سرکابل فشاری سلپک

محصولات دیگر سلپک